Länkar:


Kallsta Gård - Fiske och boende vid Långan och Hårkan
Kälom by
Krokom och Fiskevägen mm

Bevarandeplan för Långan - Natura 2000

Aktuell vattenföring (se raden "Indalsälven > Landösjön")

Info-Resurs Kommunikation och information
Fiskebilder från Långan - foto Anders Selander