Välkommen till en fantastisk sportfiskeälv !

Långforsen...


Nedre Långan är ett typiskt vildmarksvatten med varierande forsar och lugnare partier - ca 30 km fiskeupplevelser att upptäcka ned till utloppet i Indalsälven. Området är klassat som värdefullt av riksintresse. I skogarna kring Långan finns ett av världens tätaste fångstgropssystem. Dalgången har bebotts av jägar- och fiskarfolk ända sedan stenåldern vilket visas av lämningar i området. Idag finns nästan ingen bebyggelse längs den drygt 30 km långa älvsträckan.

Älven är relativt grund och rinner över kalkrika områden, vilket gör den till ett väldigt produktivt vattendrag med stor biologisk mångfald. Älven ger möjligheter till varierat fiske - Långan har en omväxlande karaktär med olika strida strömmar och sel. Här finns naturliga möjligheter till flugfiske. Långan är ett primärt biflöde till Indalsälven med källorna västra Jämtlandsfjällen.

Fisketips
Långan är kanske mest känd för sitt fina harrfiske, men här finns även öring. Båda finns också i rejäla storlekar. I de lugnare partierna finns även gädda, abborre och sik. Enstaka rödingar fångas också i de övre delarna. Här finns både lättillgängliga och mer svårtillgängliga fiskeplatser. Långan innehåller många forsar, och i dessa trivs öringen, de står också ofta i höljorna efter fallen och på de många forsnackarna. Harren återfinns ofta i blankpartierna i strömmarna. I de lugna partierna kan också finnas sik och stora gäddor. Långan är främst en dagfiskeälv då dagsländor är de dominerande insekterna, men detta hindrar inte att nattfisket ändå kan vara riktigt bra ibland, och då främst öringfisket.För fiskepausen finns 8 stycken vindskydd/rastplatser längs Nedre Långans sträcka.
Dessutom finns en ny grill
kåta strax uppströms bron vid Föllingevägen öppen för fiskekortsinnehavare.